New Sedans: $20,000 - $25,000

Zip Code: 20149

2016 Chevrolet Impala

Chevrolet Impala

Starting at $24,278 | 22 / 31 MPG

2017 Toyota Camry Hybrid

Toyota Camry Hybrid

Starting at $24,008 | 42 / 38 MPG

2017 Chrysler 200

Chrysler 200

Starting at $23,210 | 23 / 36 MPG

2017 Ford Fusion Hybrid

Ford Fusion Hybrid

Starting at $23,159 | 43 / 41 MPG

2016 Ford Taurus

Ford Taurus

Starting at $23,158 | 18 / 27 MPG

2016 Kia Optima Hybrid

Kia Optima Hybrid

Starting at $22,994 | 35 / 38 MPG

2016 Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta

Starting at $22,131 | 25 / 36 MPG

2017 Buick Verano

Buick Verano

Starting at $21,990 | 21 / 31 MPG

2017 Ford Fusion

Ford Fusion

Starting at $21,537 | 22 / 34 MPG

2016 Subaru Legacy

Subaru Legacy

Starting at $21,403 | 26 / 36 MPG

2017 Nissan Sentra

Nissan Sentra

Starting at $21,315 | 29 / 37 MPG

2016 Hyundai Elantra

Hyundai Elantra

Starting at $21,309 | 27 / 36 MPG

2016 Hyundai Sonata Hybrid

Hyundai Sonata Hybrid

Starting at $21,306 | 39 / 42 MPG

2016 Kia Optima

Kia Optima

Starting at $21,303 | 28 / 39 MPG

2017 Mazda Mazda3

Mazda Mazda3

Starting at $21,180 | 27 / 37 MPG

2016 Dodge Dart

Dodge Dart

Starting at $21,127 | 23 / 35 MPG

2016 Chevrolet Malibu Limited

Chevrolet Malibu Limited

Starting at $20,989 | 23 / 33 MPG

2016 Chevrolet Malibu

Chevrolet Malibu

Starting at $20,917 | 27 / 37 MPG

2016 Subaru Impreza

Subaru Impreza

Starting at $20,858 | 28 / 37 MPG

2017 Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Lancer

Starting at $20,844 | 23 / 30 MPG

2017 Honda Accord

Honda Accord

Starting at $20,800 | 23 / 32 MPG

2016 Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Starting at $20,763 | 25 / 38 MPG

2016 Ford Focus

Ford Focus

Starting at $20,718 | 26 / 38 MPG

2017 Chevrolet Sonic

Chevrolet Sonic

Starting at $20,595 | 28 / 38 MPG

2017 Toyota Camry

Toyota Camry

Starting at $20,395 | 24 / 33 MPG

2016 Honda Civic

Honda Civic

Starting at $20,389 | 31 / 41 MPG

2016 Nissan Altima

Nissan Altima

Starting at $20,381 | 27 / 39 MPG

2016 Chevrolet Cruze Limited

Chevrolet Cruze Limited

Starting at $20,358 | 26 / 39 MPG

2016 Hyundai Sonata

Hyundai Sonata

Starting at $20,346 | 25 / 35 MPG

2017 Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze

Starting at $20,072 | 28 / 39 MPG

2016 Mazda Mazda6

Mazda Mazda6

Starting at $20,065 | 25 / 37 MPG

2017 Toyota Corolla

Toyota Corolla

Starting at $20,041 | 28 / 35 MPG